عبدالرسوال قرائتی رییس دانشگاه پیام نور استان فارس از روند برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور شیراز بازدید کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، عبدالرسول قرائتی رییس دانشگاه پیام نور استان فارس ، در دومین روز از برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور ، از نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز شیزاز بازدید کرد.
وی ضمن بازدید از بخشهای مختلف ستاد امتحانات از جمله برنامه ریزی ، مخزن، تفکیک ،تحویل ، امانات ،اطلاع رسانی و تبلیغات ، تاسیسات و همچنین حوزه های امتحانی ، با عوامل اجرایی امتحانات و برخی از دانشجویان گفتگو کرد.
رییس دانشگاه پیام نور استان فارس ، ضمن بررسی و ارزیابی دغدغه های موجود در برگزاری امتحانات گفت: اهتمام مسئولین دانشگاه بر این است تا دانشجویان دریک فضای آرام و مطلوب و بدون استرس ، امتحانات خود را با موفقیت به اتمام برسانند.
عبدالرسول قرائتی اضافه کرد: دانشگاه پیام نور شیراز در زمینه برگزاری امتحانات جزء مراکز برتر کشور محسوب می شود که همواره با تلاش و همدلی کارکنان ، برنامه ریزی ، هماهنگی و همچنین ایجاد امکانات لازم ، زمینه رضایت حداکثری دانشجویان را فراهم کرده است.
وی برگزاری منظم امتحانات براساس قوانین و دستورالعمل های سازمان مرکزی را یکی از رسالتهای مهم علمی ، آموزشی و فرهنگی دانشگاه دانست و افزود: تمامی مراکز و واحدها با برنامه ریزی دقیق و منظم در راستای افزایش کیفیت برگزاری امتحانات تلاش کنند.
در این بازدید قاسم فروزانی سرپرست دانشگاه پیام نور شیراز ضمن تقدیر و تشکر از حضور رییس دانشگاه پیام نور استان فارس در محل برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان ، گزارشی از روند برگزاری امتحانات در این مرکز دانشگاهی ارائه داد.

.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ