ارتقای ۶ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه استادی و دانشیاری

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه از ارتقای۶ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه استادی و دانشیاری خبر داد و گفت: آقایان 
دکتر عباس تیموری از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی(شیمی آلی- مرکز اصفهان)، دکتر محمد زکریانژاد میری از مرتبه استادیاری به دانشیاری(شیمی فیزیک- مرکز سیرجان)، دکتر محسن افتاده از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی(شیمی فیزیک- مرکز اصفهان)، دکتر حبیب خلیل پورشادباد از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری(فیزیک- مرکز مراغه)،دکتر هادی شریف مقدم از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی(کتابداری- مرکز مشهد) و خانم دکتر مهناز علی اکبری دهکردی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی(روانشناسی- مرکز تهران) ارتقاء یافتند .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ