تدوین منشور اخلاقی نشریات علمی دانشگاه براساس دستورالعمل COPE

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدعلی کریمی، از تدوین منشور اخلاقی نشریات علمی دانشگاه، براساس استاندارد بین¬المللی (Committee on Publication Ethics) COPE خبر داد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نو ر با اشاره به اینکه درج منشور اخلاقی یکی از مقدمات مهم در نمایه¬سازی بین¬المللی است، بر ضرورت رعایت این منشور و درج آن در آغاز هر نشریه علمی تأکید کرد.
وی گفت: این منشور براساس «منشور و موازین اخلاق پژوهش»مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز Committee on Publication Ethics تدوین گشته و هدف از آن رعایت بیشتر اخلاق علمی در حوزۀ پژوهش و کاهش بداخلاقی¬های رایج در آثار پژوهشی است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ