مشارکت دانشگاه پیام نور استان قزوین در اجراء طرح های صنعتی و عمرانی استان قزوین

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر مهرنیا در این دیدار با معاون استانداری قزوین به تشریح برخی از ویژگی های آموزشی ، پژوهشی و توانمندی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در حوزه صنعت و کارآفرینی پرداخت و گفت: قطب های شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی، کشاورزی و گروه هنر در زمره مواردی بودند که توسط رییس دانشگاه پیام نور استان قزوین معرفی و به عنوان قابلیت های منحصر بفرد این دانشگاه جهت مشارکت فعال در حوزه های تحقیقاتی و صنعتی استان بر آنها تاکید شده است..
همچنین در این دیدار دکتر نبئی رییس پیام نور مرکز قزوین مطالبی را در خصوص سوابق و نتابج همکاری صنایع با دانشگاه ها بیان کرده و سوابق مدیریتی دکتر فرخزاد را از مواهب استانداری قزوین برای تحقق اهداف عمرانی و اشتیاق مضاعف طرفین در شروع فعالیت های کارآفرینی قلمداد کرد.
در ادامه دکتر فرخزاد معاون عمرانی در استانداری قزوین، ضمن اعلام آمادگی و ابراز علاقه به مشارکت دانشگاه پیام نور در حوزه های کشاورزی، صنعتی، اکتشاف معادن، موضوعات زیست محیطی، نقویت پایگاه داده های مکانی (GIS) و مدیریت بحران استان قزوین را در زمره مهمترین چالش ها و اهداف پیش روی استان دانسته و نفش دانشگاه پیام نور و اعضا علمی آن را برای کاهش چالش ها و بهبود کیفیت زیرساخت های عمرانی متذکر شد .
در پایان این دیدار، توافقات شفاهی مبنی بر ارائه طرح های تحقیقاتی و پیشنهادات پژوهشی دانشگاه بعمل آمد که با پیگیری دکتر نبئی به عنوان نماینده دانشگاه پیام نور در حوزه صنعت و کارآفرینی استانداری قزوین در دست اقدام است .
شایان ذکر است ، این دیدار با هدف معرفی توانمندی های دانشگاه پیام نور استان قزوین و تمایل این دانشگاه به مشارکت در طرح های صنعتی، معدنی و عمرانی استان صورت گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ