ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی دانشگاه پیام نور استان اردبیل رتبه برتر در بین دستگاههای اجرایی استان را کسب کرد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، با توجه به ارزیابی به عمل آمده توسط ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان اردبیل در خصوص عملکرد سال ۹۴ ادارات استانی ، ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی دانشگاه پیام نوراین استان رتبه برتر در بین دستگاههای اجرایی استان را کسب کرده و مورد تقدیر معاونت محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل قرار گرفت.

طاهر شریفی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با ارسال لوح تقدیری از تلاشها و مساعدت های دانشگاه پیام نور استان اردبیل که باعث کسب رتبه برتر در بین دستگاههای اجرایی استان گردیده بود تشکر کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ