کانون فیلم دانشگاه سمینار آموزش فن بیان تئاتری و اصول اولیه بازیگری برگزار کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، این سمینار که با هدف تقویت فن بیان و همچنین تشویق و ترغیب به هنر بازیگری برگزار شد ، روشهای مهارت های ارتباطی ، تمرین و قدرت بازیگری و همچنین راه های افزایش اعتماد به نفس و … به دانشجویان آموزش داده شد.
سمینار آموزش فن بیان تئاتری و اصول اولیه بازیگری با حضور محسن اسکندری از اساتید صدا و سیمای فارس و همکاری کانون فرهنگی فیلم درسالن شهید مطهری دانشگاه پیام نورمرکز شیراز برگزار شد.
طاهریان فرد دبیر کانون فرهنگی فیلم ضمن بیان اهمیت استعداد و مهارت در بازیگری تئاترگفت:هنر بازیگری کاری سخت و دشوار است ولی با فراگیری اصول و فنون مربوط ، می توان این سختی را از بین برد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ