کارگاه نقش اساتید در تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد پژوهشی

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور،در این کارگاه دکتر جمشیدی راد مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نورکشور با اشاره به اینکه که یکی از اهداف نظام های آموزشی در هر موسسه تربیت پژوهشگر است گفت:پژوهشگر باید به گونه ای عمل کند که یک پژوهش ماندگار خلق کند .اگر پژوهشی می خواهد ماندگار باشد باید ،انگیزه الهی ،امانتداری در پژوهش که رکن مهم در یک نحقیق می باشد ،شهامت ونشاط در تحقیق که سبب بالا بردن بردن انگیزه جامعه باشد را دارا باشد.

در ادامه این جلسه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور با اشاره به انتظار از دانشگاهها در تولید علم و فناوری و تولید محصول گفت:در دانشگاه پیام نور این حرکت شروع شده است که انتظار می رود موضوع با جدیت دنبال گردد.

دکتر کریمی خاطر نشان کرد:ذائقه جهانی متفاوت از قبل شده است و رمز استمرار حرکت و ماندن در این برهه توجه به ذائقه نسل جدید است و این نگاه در دانشگاه به صورت پررنگ نمود داشته است و نیازهای نسل جدید مورد پژوهش باید قرار گیرد.

وی گفت :دانشگاه با شعار آموزش همه جا و همه وقت و برای همه شکل گرفت ولیکن سمت و سوی دانشگاه در حال حاظر با شعار حرکت به سوی پژوهش همه وقت در آموزش متفاوت می باشد و رمز بقا و ماندگاری پیام نور در متفاوت بودن آن است .

همچنین افزود:شیوه آموزشی ما پاسخگوی نسل جدید است و نگاه گذشته حاکم نیست چرا که پژوهش ها هدفمند می باشد و باید به سمت هدفمند شدن و رفع نیازهای جامعه قدم برداشت.

در این نشست دکتر یوردخانی رییس دانشگاه پیام نور استان سمنان گفت:دانشگاه بهترین مکان برای تبیین اقتصاد مقاومتی می باشد و اساتید دانشگاه با دارا بودن تخصص ،نقش اساسی در این امر مهم دارندکه لازمه آن هدایت و تغییر رفتار فردی و اجتماعی است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ