کرسی آزاد اندیشی با موضوع عملکرد کالای ایرانی یا کالای خارجی ؟

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، در این کرسی آزاد اندیشی طبق دستور العمل دانشجویان نظرات ،مباحث ودیدگاه های خودشان را بیان کردند . دانشجویان موافق مصرف کالای خارجی با طرح موضوع کیفیت و رقابت کالای خارجی با داخلی را بعنوان سرفصل مطالب خود قراردادند
دانشجویان مخالفان مصرف کالای با طرح موضوع اقتصاد درون زا، اشتغال،لزوم تکیه به توانایی داخلی در دراز مدت و حمایت از تولید ملی برای قطع وابستگی به دیگران را سرفصل مباحث خود قرار دادند
در پایان کرسی آزاد اندیشی آقای رجبی داور کرسی ضمن پاسخ به سوالات و ایرادات مطروحه اطلاعات و مباحثی در خصوص چرایی کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی،اشتغال و کالای خارجی، مباحث کرسی را جمع بندی نمودند.
این کرسی آزاد اندیشی باحضور جناب آقای سعید رجبی از اساتید گروه مدیریت مرکز قیدار به عنوان داور و تعدادی از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قیدار با همکاری انجمن علمی مدیریت مرکز برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ