فهرست مراکز درمانی تحت پوشش بیمه ایران

.

به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور می رساند، به منظور تسهیل در ارائه خدمات درمانی و آگاهی بیمه شدگان از مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ایران، اطلاعات مراکز درمانی تحت پوشش بیمه ایران، در ۳۱ استان از طریق لینک های ذیل قابل دسترسی است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ