ارتقای ۴ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

.

دکتر محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه از ارتقای ۴ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت : در آخرین جلسه هیئت ممیزه ، خانم ها: دکتر ام السلمه بابایی فینی در رشته جغرافیا، دکتر بهناز پیامنی در رشته ادبیات فارسی، دکتر خدیجه دیده بان در رشته شیمی آلی و آقای دکتر بهمن سعیدی پور در رشته مدیریت آموزشی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ