برگزاری کارگاه آموزشی دوره تربیت مدرس انگلیسی TTC در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، انجمن علمی زبان انگلیسی با همکاری اداره فرهنگی و فوق برنامه کارگاه آموزشی دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی را با حضور دکتر امیر میراحمدی کیا در سالن همایش پیام نور مرکز بندرعباس برگزار نمود.
در طول کارگاه موارد مربوط به تربیت مدرس زبان انگلیسی و تکنیکهای آن به صورت تئوری و عملی بیان گردید که با استقبال و رضایت حداکثری دانشجویان همراه بود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ