کرسی آزاد اندیشی دانشگاه پیام نور پیرانشهر با موضوع حجاب برگزار شد

.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع و محوریت حجاب و مدلگرایی با حضور سخنران برنامه استاد روحانی و همچنین حضور پرشور داشجویان برگزار گردید.  روحانی در ابتدا به موضوع حجاب و اهمیت آن و همچنین اشاره به اینکه حجاب هویت هر فرد در جامعه بوده و در قرآن و سنت و احادیث امری شرعی و دینی و به عنوان یک اصل یاد شده است. تاکید داشتند.وی ادامه داد. پوشش مناسب و حجاب فقط مختص مرد نیست بلکه برای زن هم امری بسیار مهم می باشد و حجاب یک اصل اسلامی می باشد. ایشان همچنین به وظایف دنیوی و اسلامی و فرهنگ و تفکر و اندیشه و تدبیر دانشجوی مسلمان اشاره کردند و گفتند :شناخت فکری و درونی باید از دانشگاه و دانشجوی روشنفکر و صاحب عمل و از مکتب دانشگاه دینی و اسلامی سرچشمه  بگیرد. در ادامه دانشجویان در خصوص حجاب اجباری و اختباری به بحث و تبادل نظر پرداختند که در جواب آنها روحانی به مواردی در خصوص زندگی پیامبران و پیام آوران الهی اشاره داشتند از دانشجویان خواستند به مطالعه در خصوص زندگی پیامبران و امامام در خصوص نحوه زندگی و سبک و آیین زندگی بپردازند. و آنها را سرمشق و الگوی خود قرار دهند. و مراسم با جمع بندی کلی در خصوص اینکه حجاب یک امر اسلامی و وظیفه دینی و شرعی می باشد خاتمه یافت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ