مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه پیام نور واحد گیوی برگزار شد.

.

سعید حکمعلی پور سرپرست دانشگاه پیام نور واحد گیوی ضمن گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه گزارش مختصری از فعالیت های فرهنگی واحد را ارائه کرد.
حکمعلی پور ایجاد دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه پیام نور واحد گیوی را از اقدامات مناسب این دانشگاه بیان کرد و درآمدزایی از طریق راه اندازی شرکت های دانش بنیان با محوریت اقتصاد درون زا را ضروری دانست.
حجت الاسلام بیگی امام جمعه شهرستان گیوی نیز ، ارتباط میان دانشگاه و حوزه را پیوندی عمیق و ناگسستنی عنوان کرد و بر تقویت این ارتباط تاکید داشت.
وی همچنین با بیان اینکه اهداف دانشگاه جزئی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است گفت: روحانیون معزز در کنار تبلیغات دینی و معنوی خود تشریح اهداف دانشگاه ها را نیز مد نظر داشته باشند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ