کارگاه آموزشی نشریات دانشگاه های غرب فارس به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز کازرون برگزار شد

.

برگزاری کارگاه نشریات دانشجویی غرب فارس در دانشگاه پیام نورکازرون
کارگاه آموزشی نشریات دانشگاه های غرب فارس به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز کازرون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، در این کارگاه آموزشی که دانشجویان مراکز نورآبادممسنی، واحد رستم و مرکز کازرون حضور داشتند، دانشجویان با شناخت انواع روزنامه و نشریات، ویژگی یک خبرنگار و نحوه خبرنگاری و همچنین معرفی انواع خبر و نحوه تنظیم خبرنویسی آشنا شدند.
در این کارگاه آموزشی استاد کاظم دهقانیان فرد سردبیر هفته نامه سلمان فارسی شهرستان کازرون ضمن معرفی انواع روزنامه ها، بیان داشت: روزنامه ها به شکل های مختلف چاپ می شوند، اگر روزانه باشد روزنامه، چنانچه هفته ای چاپ شود، هفته نامه و به همین صورت تا سالنامه و چنانچه دارای جلد باشد، تبدیل به نشریه می شود.
دهقانیان فرد خاطرنشان کرد: یک خبرنگار باید شجاع و در آنچه می گوید دلیل و مدرک داشته باشد.
وی در ادامه به معرفی انواع خبر پرداخت و بیان داشت: خبر شامل تیتر(خلاصه خبر)، لید خبر و متن خبر می باشد و تیتر جمله ای است که به خبر اشاره دارد ولی عینا در خبر ذکر نمی شود.
گفتنی است در پایان کارگاه ضمن نظرسنجی از شرکت کنندگان، بسته های فرهنگی حاوی کتابچه"بهار سخن"، خودکار و بروشور مرکز بین دانشجویان توزیع و گواهی جهت شرکت کنندگان صادر شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ