کارگاه آموزشی نسخه نویسی ورزشی در دانشگاه پیام نور مرکز ساوه برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر نصیرزاده، مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و مدرس کارگاه با بررسی سبک های تمرینی گفت: سه سبک تمرین وجود دارد که هر ورزشکار به هر سه سبک نیاز داشته و می بایستی تعادل را در انجام هر ۳ سبک برقرار کند.
ایشان در ادامه با اشاره به سبک تمرین مقاومتی به تحلیل عقاید و باورهای نادرست پیرامون آن پرداخت.
مدرس کارگاه که سابقه تدریس در سطوح بین المللی را در کارنامه خود دارد به وجوه متفاوت سن افراد اشاره کرد و با تفاوت قائل شدن بین سن تقویمی و سن زیستی درخصوص بایدها و نبایدهای تمرینات در هر سن توضیحاتی داد.
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه هم چنین به انتظارات و درخواست های غیرواقع و نامتعارف در مقوله ویژگی های شخصیتی و فردی همچون قد ، وزن و… پرداخت و تصریح کرد: برخی فاکتورهای تعیین کننده مشخصات فردی وابسته به وراثت بوده و بایستی انتظارات ما واقع گرایانه باشد چراکه خواسته های نابجا اثسرات و پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.
بخش دیگر کارگاه حول محور علم تمرین برگزار شد و دکتر نصیرزاده درخصوص موفقیت در ورزش خاطرنشان کرد: برنامه تمرینی و زمانبندی سازماندهی شده و دقیق رمز موفقیت ورزشکار بوده و هم سویی انجام سیستم های تمرینی در زمان مناسب با اهداف از پیش تعیین شده بسیار موثر خواهد بود. وی افزود : سطح متغیر آمادگی جسمانی و روانی ورزشکاران ، برنامه های متغیر ویژه ی هر ورزشکار را می طلبد و اضافه کرد : هیچ برنامه ی ثابت از پیش نوشته شده ای وجود ندارد.
مدرس کارگاه در پایان با برشماری اصول تمرین به اختصار توضیحاتی در باب هریک از آنان ارایه کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ