کسب رتبه دوم پژوهشگران برتر در استان یزد قابل تقدیر است/ سیستم دانشگاه پیام نور نیازمند رویکرد پژوهش محوری است.

.

دکتر محمودی :استان یزد از موفق ترین استان‌های کشور در جذب دانشجو، تعداد مراکز پژوهشی و رتبه های ممتازاست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر محمودی در جمع اعضای هیأت علمی و روسای مراکز و واحدها و مدیران ستاد دانشگاه پیام نور استان یزد، کسب رتبه دوم پژوهشگری در استان از سوی این دانشگاه را قابل تقدیردانست و گفت: این مهم بجز با همت، تلاش و پیگیریهای همکاران علمی دانشگاه محقق نشده است.
وی پژوهش محوری را از الویت‌ها و سیاست‌های کلان دانشگاه پیام نور عنوان، و تأکید کرد سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور نیازمند رویکرد پژوهش محوری است که باید بیش از پیش مورد عنایت قرار گیرد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور، پیشگیری را از رویکردهای نظارت و ارزیابی دانشگاه اعلام و تصریح کرد رعایت ضوابط و مقررات میتوانند اهداف عالیه دانشگاه را محقق سازد.
دکتر محمودی، استان یزد را از موفق ترین استان‌های کشور در جذب دانشجو، تعداد مراکز پژوهشی و رتبه های ممتاز دانست و اظهار امیدواری کرد این موفقیت ها با مشارکت تک تک اعضای علمی و اداری دانشگاه استمرار یابد.
وی فعالیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه پیام نور استان یزد را ممتاز و شایسته دانست و گفت: باید برنامه‌ریزی صحیح و دقیق ناهنجاری‌های اداری و سازمانی را کاهش داد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد نیز در این جلسه  گفت: دانشگاه پیام نور استان یزد در سال جاری در استان مقام دوم پژوهشگر برتر را بدست آورده است. دکتر عابسی با بیان اینکه امسال دانشگاههای یزد و علوم پزشکی مشترکاً مقام سوم پژوهشگر را کسب کرده اند تأکید کرد با پیگیری‌ها و همت و تلاش های اعضای علمی بتوانیم این رتبه را کسب کنیم و حتی ارتقاء دهیم.
وی فعالیت سه مرکز پژوهش در دانشگاه پیام نور کشور را یادآوری کرد و خاطرنشان کرد: دو مرکز از این سه مرکز در استان یزد فعالیت می‌کنند که این امر افتخار ی برای استان یزد است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ