دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی نشان داد این دانشگاه از ظرفیت بالایی در حوزه پژوهش برخوردار است

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه معاون استاندار استان آذربایجان غربی از غرفه دانشگاه پیام نور بازدید بعمل آورد وی در این بازدید گفت :دانشگاه پیام نور با این تعداد دانشجو و استاد از ظرفیت بالایی در حوزه پژوهش برخوردار است. صفرزاده با تجلیل از دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید گفت: دستاوردهای دانشجویان نشان داد دانشگاه پیام نور می تواند فضایی مناسب برای کاربردی کردن علم جهت توسعه صنعت باشد.وی خاطر نشان کرد استانداری از طرح های این دانشگاه حمایت مادی و معنوی را خواهد کرد

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ