دکتر رستمی ابوسعیدی در پیامی از اقدام تحسین برانگیز خانواده مرحوم فاضلی تقدیر کرد.

.

در متن پیام دکتر رستمی ابوسعیدی آمده است:
خبر درگذشت عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور مرحوم محسن فاضلی عضو هیات علمی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز بروجن باعث تاثر و تالم فراوان شد.
اینجانب ضمن تسلیت درگذشت این استاد توانمند و گرانقدر، اقدام والا، انسان دوستانه و تحسین برانگیز خانواده ایشان در اهداء اعضاء بدن به بیماران نیازمند را ارج نهاده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ