اعضای بدن عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، اعضای بدن شادروان محسن فاضلی بازنشسته، عضو علمی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز بروجن به بیماران نیازمند اهدا شد.

استاد فاضلی دچار مرگ مغزی شده بود و با اعلام رضایت خانواده ایشان، اعضای بدن وی اهدا شد تا بخشش زندگی، آخرین درس این استاد فداکار باشد.

اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور ضمن تسلیت ضایعه درگذشت استاد فاضلی به جامعه علمی کشور، برای وی طلب مغفرت واسعه الهی و برای خانواده ایشان طلب صبر دارد.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ