نشست علمی دولت- ملت با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان توسط انجمن گفتگوی فرهنگ ها در دانشگاه پیام نور سنندج، برگزار شد.

.

دکتر مسعود بیننده  جامعه شناس و صاحبنظر در این نشست با بیان تاریخچه شکل گیری دولت- ملت، الگوهای مختلف و کارکردهای سیاسی و فرهنگی آن در گذشته، حال و آینده، گفت:۳   دوره تاریخی که در شکل گیری دولت- ملت تاثیر گزار بوده است، دوره اول از وستفالی تا کنگره وین، دوره دوم از کنگره وین تا جنگ جهانی اول و دوره سوم از جنگ جهانی اول به بعد که شروع بحران منظم محسوب می شود.

دکتر مسعود بیننده با بیان اینکه دو مدل دولت- ملت( قومی، مدنی)  مورد بحث است، افزود: ملت قوی ترین انگیزه برای کنش انسان ها است.

سپس استاد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور سنندج اظهار کرد: ما در دنیایی زندگی می کنیم که دارای ۴ نژاد اصلی، ۲۰۰کشور و ملت گوناگون با ۲۰۰نوع شناسنامه و پاسپورت متفاوت بوده و ۵۰۰۰ هزار قومیت در سطح جهان پراکنده اند.

دکتر حسین محمد زاده گفت : قومیت فاکتوری فرهنگی است با گروهی از انسان ها با دین، زبان و فرهنگ مشترک و ملت آن دسته از اقوام هستند که دولت دارند.

در ادامه استاد شهرسازی و معماری دانشگاه پیام نور سنندج بیان کرد: در سراسرتاریخ اصالت ملت با عنصر خاک و جنس زن شناسایی شد

دکتر پرویز اکبری گفت : دولت و ملت سازی که باعث روند و شکل گیری تاریخ و ساختار جامعه ای شود با سیستم و مکانیسم نانوشته ای با هم شکل گرفت.

در ابتدای این نشست، دکتر آرام عزیزی معاون دانشگاه پیام نور سنندج گفت: هدف دانشگاه از برگزاری این نشست ها شناخت بهتر و جامع مسائل اجتماعی، کامل شدن دیدگاه و نظریات ما نسبت به مسائل گوناگون، تحلیل و بررسی علمی مسائل و…است.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ