تکمیل ظرفیت های رشته روان شناسی در دانشگاه پیام نور استان بوشهر

.

رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر:امسال برای اولین بار درطول چند سال گذشته تمام ظرفیت های رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور استان بوشهر درکوتاه ترین زمان ممکن تکمیل شد و متقاضیان برای ثبت نام به استان های همجوار مراجعه کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، رییس این دانشگاه درمراسم اختتامیه نمایشگاه روان شناسی درگذر تاریخ گفت: امسال برای اولین بار درطول چند سال گذشته با وجود کم شدن تعداد دانشجو در سایر رشته ها ، تمام ظرفیت های رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور استان بوشهر درکوتاه ترین زمان ممکن تکمیل شد و با توجه به امکانی که دانشگاه پیام نور فراهم کرده بود متقاضیان برای ثبت نام به استان های همجوار مراجعه کردند.
دکتر محمد رضا بحرانی با اشاره به کار ارزشمندی که دانشجویان روان شناسی در برپایی نمایشگاه روان شناسی در گذر تاریخ انجام دادند گفت:با گذشت صدوچهل پنجاه سال از تاریخ روانشناسی توقع براین است که چند نسل روانشناس داشته باشیم در صورتی که چنین نیست و دراستان بوشهر عمر دانش روان شناسی به حداکثر بیست یا سی سال می رسد و اگر ما به روش گذشته ادامه دهیم درآینده نیز نمی توانیم دراین رشته موفق باشیم.
رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر با اشاره به نوع آوری دانشجویان در راه اندازی این نمایشگاه گفت:شما در راهی پیشگام شدید که سنت گذشتگان را ادامه ندهید و کار شما ارزشمند بوده است و لازم است که این کار تکمیل شود که یکی از این راه ها شناساندن رشته روان شناسی از طریق همین نمایشگاه ها بوده است.
وی تاکید کرد: چرا ما نیاید همچون نمایشگاه پوشاک و خوارو بار و … نمایشگاه الگوهای رفتاری مطابق دانش روان شناسی داشته باشیم که انسانها بتوانند چهره واقعی تری از افراد مختلف در جامعه را ببیند. که این موضوع سبب اصلاح رفتار افراد مختلف خواهد شد.
این دکتری روانشانسی تاکید کرد:ما تاکی باید انتقاد کنیم و بگوییم اخلاق درجامعه مرده است و اگر روانشناسی نتواند یک گام تحو ل ایجاد کندچه کسی باید این کار را انجام دهد. این نوع نمایشگاه می تواند یک کلاس روان شناسی و یک مکتب درمانی باشد.

رییس دانشگاه پیامنور مرکز بوشهر نیز درمراسم اختتامیه نمایشگاه گفت:برگزاری این نمایشگاه کار پسندید و ارزشمندی بود که در حد خود بدیع و تازه بود.
دکتر فاطمه کرم پور افزود:امیدوارم این نمایشگاه پیش درآمد کارهای نوین و تازه باشد و بتواند از مظلومیت رشته روان شناسی بکاهد.
نمایشگاه روانشناسی درگذر تاریخ با ابتکار جمعی از دانشجوی رشته روانشاسی ،ستار بهادری و با هزینه شخصی وی به مدت پنج روز در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزارشد.
ستار بهادری هدف از برگزاری این نمایشگاه را شناساندن عینی و عملی تاریخچه روان شناسی ،خدمات روان شناسی درکلینک ها و آزمون های روان شناسی دانست.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ