دعوت از دانشگاهیان پیام نور برای بازدید از غرفه دانشگاه در جشنواره رویش

.

مدیرکل فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه از اساتید، همکاران و دانشجویان دعوت کرد تا ضمن بازدید از غرفه دانشگاه پیام نور در جشنواره رویش، مشوق دانشجویان در بخش کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی باشند.
سید ابوالحسن ترابی با عنوان اینکه ششمین جشنواره ملی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور «رویش» به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۴ آذرماه در بخش نمایشگاهی در حال برگزاری است، افزود: در این جشنواره دستاوردهای کانون های فرهنگی هنری به نمایش گذاشته می شود و غرفه دانشگاه پیام نور در این نمایشگاه توسط استان های چهارمحال و بختیاری، گلستان، فارس و خراسان شمالی به عنوان نمایندگان دانشگاه تشکیل شده است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ