کرسی آزاداندیشی با موضوع بررسی آسیب‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با حضور اساتید در دانشگاه پیام نور دهدشت برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، علی آذری رئیس دانشگاه پیام نور واحد دهدشت در این برنامه تغییرهای رفتاری و بینشی را مستلزم بررسی راهکارها و چالش‌ها برای رسیدن به وضعیت مطلوب دانست و اظهار داشت: نخبگان و افراد اثرگذار جامعه می‌توانند با سیاست‌گذاری و آموزش درست برای افرادی که در جامعه با وضعیت جدید روبه‌رو بوده و هنوز نحوه مقابله با چالش‌ها را یاد نگرفته‌اند برنامه‌ریزی کنند.
وی شبکه‌های اجتماعی را از چالش‌هایی خواند که امروز در جوامع بشری در نتیجه فناوری اطلاعات به عنوان ابزارهای شبکه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.
رئیس دانشگاه پیام نور واحد دهدشت افزود: این شبکه‌ها کارکردهای متفاوتی دارند که اگر چه بنا بر این است که برای بهبود وضعیت جامعه به‌کار گرفته شوند اما آسیب‌ها و چالش‌هایی برای افراد ایجاد می‌کنند.
آذری با بیان اینکه فضای مجازی و گسترش شبکه‌های اجتماعی نیازمند آسیب‌شناسی است، افزود: به همین خاطر از اساتید که الگوهای جامعه بوده و در سیاست‌گذاری‌ها نقش دارند و می‌توانند راهکارهای مطلوبی ارائه دهند در این نشست دعوت شده است.
آذری با اشاره به آموزش در جوامع سنتی و رشد تکنولوژی در جامعه امروزی گفت: در جوامع سنتی ابتدا آموزش از طریق مدارس، دانشگاه و دولت ارائه می‌شد اما در جامعه شبکه‌ای نمی‌توان آموزش را منحصر در این سازمان‌ها کرد.
وی بیان داشت: لازم است در کنار استفاده از آموزش‌های سنتی تلاش شود با وضعیت جدید به گونه‌ای مواجهه شویم که از ضمن استفاده از جنبه‌های مثبت شبکه‌های اجتماعی از جنبه‌های منفی اجتناب شود.
هم چنین محبوبه پاینده عضو هیأت علمی دانشگاه به گسترش اینترنت بر اساس نیاز جامعه اشاره و تصریح کرد: شکستن حریم خانوده‌ها یکی از آسیب‌های این پدیده جهان شمول است.
وی با بیان اینکه اینترنت در کنار مزایا دارای معایبی است که باید آسیب شناسی شوند، گفت:فرهنگ استفاده صحیح از شبکه‌های مجازی باید نهادینه شود.
این جامعه شناس افزود: نهادینه شدن این فرهنگ پروسه زمانی دارد و هر چه جامعه سنتی‌تر باشد این پروسه طولانی‌تر است.
پاینده از زنان و دختران به قشر در معرض آسیب شبکه‌های اجتماعی نام برد و گفت: بسیاری از طلاق‌ها ناشی از ارتباط راحت در این گونه شبکه‌ها است.
وی افزود: با چت کردن به ظاهر عادی زمینه بروز معضل خیانت به درون خانواده‌ها به سهولت ایجاد می‌شود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ