فناوری اطلاعات حوزه برتر در رونق کسب و کار

.

نشست تخصصی ICT با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات در زمینه کسب و کار و کارآفرینی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل برگزار شد.
دکتر پور بشیر معاون دانشگاه پیام نور استان اردبیل در این نشست حوزه فناوری اطلاعات را حوزه برتر در رونق کسب و کار عنوان و دانشجویان را به فعالیت در این حوزه دعوت کرد.
دکتر رزمی مدیر کل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز با تشریح اهداف نشست های توسعه اشتغال و کسب کار در حوزه ICT ابراز امیدواری کرد در هفته های آتی این نشست ها در شهرستان های استان برگزار خواهد شد.
در این نشست یکی از شرکت های فعال در مرکز رشد دانشگاه پیام نور ، به عنوان شرکت برتر انتخاب شده و روند تولید و تجاری سازی محصول خود را تشریح کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ