دانشگاه پیام نور استان همدان مقام برتر و نمونه را به خود اختصاص داد

.

دانشگاه پیام نور استان همدان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وفنا وری دانشگاه ها ودستگاههای اجرایی استان همدان موفق به کسب مقام غرفه برتر و نمونه در بین دستگاههای اجرائی استان شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور استان همدان در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری که به مدت چهار روز در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار شد حضور پررنگ داشت.
در این نمایشگاه که اکثر دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند غرفه دانشگاه پیام نور با مساحت ۳۵ متر یکی از پر بازبیننده ترین و جذابترین و بهترین غرفه های نمایشگاه معرفی گردید.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ