جزئیات مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۵

.

جزئیات مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۵ اعلام شد.

داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ مرحله تکمیل ظرفیت می توانند به لینک ذیل مراجعه نمایند.

اطلاعیه شماره ۱ دانشگاه پیام نور در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۵ (مرحله تکمیل ظرفیت)

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ