در مراسم پاسداشت هفته پژوهش استان فارس، ۲نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان فارس به عنوان پژوهشگران برتر انتخاب ومعرفی شدند

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور دراین همایش که با حضورمهندس افشانی استاندار فارس،روسای دانشگاه و مراکز علمی،پژوهشی استان، مدیران کل سازمان ها وادارات استان ومحققان وپژوهشگران استان برگزار شده بود،پژوهشگران برتر استان فارس معرفی و تجلیل شدند.
بنابراین گزارش از دانشگاه پیام نور استان فارس، آقای دکتر سعید مظلومیان از گروه انسانی رشته علوم و خانم دکتر مرضیه کشاورز از گروه علوم کشاورزی به عنوان پژوهشگران برتر سال ۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور فارس تجلیل شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ