استاندار فارس با حضور در غرفه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه پیام نور، از فعالیت های صورت گرفته توسط این دانشگاه ابراز رضایت کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، در نمایشگاه هفته پژوهش استان فارس، جدیدترین دستاوردهای پژوهشی واختراعات اعضای هیئت علمی ودانشجویان مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس به نمایش گذاشته شد.
مهندس افشانی استاندار فارس به همراه روسای دانشگاه ها ومراکز آموزشی وتحقیقاتی استان با حضور دراین نمایشگاه از غرفه دستاوردهای دانشگاه پیام نور استان بازدید و با دکتر قرائتی رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس گفت وگو کرد.
دراین دیدار خانم دکتر کشاورز مدیر اداره پژوهشی دانشگاه پیام نور استان فارس نیز به بیان برخی از موفقیت های اعضای هیئت علمی این دانشگاه در زمینه پژوهشی پرداخت و درباره بخشی از دستاوردهای ارائه شده دراین نمایشگاه توضیحات لازم را ارائه کرد.
استاندار فارس دراین بازدید از نزدیک در جریان بخشی از دستاوردها و اختراعات اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرهای فارس ،قرار گرفت واز فعالیت های صورت گرفته ابراز رضایت کرد.
گفتنی است در این نمایشگاه بخشی از اختراعات دانشگاه پیام نور شامل ، آنتی کیک اوره، آنتی کیک نیترات آمونیوم، ویلچر هوشمند، اپلیکیشن فروشگاه موبایلی، پوشش خوراکی محافظ(واکس)میوه جات با استفاده از نانو ذرات کلسیم پایدار شده بر روی بستر های بیو ارگانیک، نانو کودهای کلاته حاوی ریز مغذی روی با استفاده از اصول شیمی سبز، نانو کودهای کلاته حاوی ریز مغذی آهن با استفاده از اصول شیمی سبز، محلول بستن زخم های عفونی و باز تا عمق ۸ سانتی متر، استخراج فرآورده های صنعتی پزشکی از گاز مرکبات، نانو ذره مزوپور سیلیکاتی به عنوان حسگر شیمیایی، کیت های تشخیص سیستئین در نمونه های بیولوژیکی، استخراج پکتین از ضایعات میوه و سبزی، خانه هوشمند، روبات های مسیریاب به نمای گذاشته شد.
همچنین آخرین دستاوردهای پژوهشی اعضای هیئت علمی استان فارس در قالب کتاب و طرح های پژوهشی و گزیده نشریات علمی پژوهشی دانشگاه پیام نور نیز از دیگر محتوای ارائه شده درغرفه دانشگاه پیام نور فارس دراین نمایشگاه بود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ