انجمن های اسلامی دانشگاه های پیام نور مراکز بوشهر و برازجان شروع به کار کردند

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر درهمین خصوص گفت : با توجه به فرصت فراهم‌ شده دردولت تدبیر و امید انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر و برازجان مجوز فعالیت دریافت کرده است و از امروز رسما کارخود را آغاز می کند که این امر سبب ایجاد فضای چندصدایی بین دانشجویان خواهد شد.
رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر با بیان اینکه فضای دانشگاه باید برای طرح دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مختلف در چارچوب قانون باز باشد، اظهار داشت: با آغاز فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوشهر و برازجان فضای دانشگاه فرصت بهتری برای طرح دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مختلف دانشجویان فراهم می‌شود.
وی درخصوص وظایف تشکل های دانشجویی گفت یکی از وظایف این انجمنها حضورفکری و بیانی درمسایل مهم کشور دانست که این حضور باید به موقع و برهان و مستدل باشد.
وی ازدیگر وظایف تشکلها را توان قانع کردن وجذب دلهای دانشجویان دانست واینکه انجمن ها با وجود تفاوت دیدگاه ها به دنبال هم افزایی باشند

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ