ارتقای ۳ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری و یک نفر به مرتبه استادی

.

دکتر محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه از ارتقای ۴ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه خبر داد و گفت : در آخرین جلسه هیئت ممیزه ، آقایان؛ دکتر مهدی کلهر در رشته شیمی آلی و دکتر ابوالفضل محمودی در رشته اقتصاد کشاورزی و خانم دکتر ساناز لیتکوهی در رشته معماری به مرتبه دانشیاری و آقای دکتر علی ربیعی در رشته علوم ارتباطات و رسانه به مرتبه استادی ارتقا یافتند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ