نشست صمیمی رییس استان با اعضای هیات علمی و همکاران اداری مرکز بیرجند و ستاد استان برگزار شد.

.

دکتر ثقفی رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در دیدار صمیمی در آستانه‌ی روز دانشجو، ضمن تبریک پیشاپیش این روز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، به کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان از همکاران اداری و علمی خواست تا تکریم دانشجو را سرلوحه‌ی کارشان قرار دهند.
ایشان ضمن برشمردن پارامترهای موفقیت در یک دستگاه، مرکز بیرجند را نمونه یک مجموعه موفق دانست که نیروی انسانی،بهره‌وری،عملکرد قوی و زیرساخت نرم افزاری چشم هر ناظر منصفی را اقناع خواهد کرد.
در ادامه از کلیه همکاران علمی و اداری خواست تا با تعامل و درک متقابل در تشکیل یک مجموعه‌ی منظم نقش خود را ایفا نمایند و از کمترین ظرفیت‌ها در پیشبرد اهداف دانشگاه پیام نور استان تلاش نمایند.
در پایان جلسه خواسته و پیشنهادت همکاران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ