کرسی آزاد اندیشی با موضوع رابطه قبل از ازدواج در دانشگاه پیام نور مرکز خوی برگزارشد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز خوی ، کرسی آزاد اندیشی با موضوع رابطه قبل از ازدواج آری یا نه؟ دوم آذرماه  با حضور دو تیپ فکری مختلف از دانشجویان با عنوان مخالف و موافق و داوری بی طرف و دانشجویان علاقمند به موضوع کرسی در سالن آمفی تاتر مرکز خوی برگزار گردید. در ابتدای جلسه فرجی مسئول امور فرهنگی و مجری برنامه ، در خصوص نحوه برگزاری و شیوه سخنرانی طرفین ، داور  و حضار توضیحاتی ارائه نموده و خواستار نقد و نظر و مناظره ای منصفانه و نظام مند را همراه با احترام متقابل و مستندات لازم شد . در ادامه اکبری داور کرسی با اشاره بر تاکید مقام معظم رهبری برای به چالش کشاندن دانشجویان با روحیه باز و بدون محدودیت بوسیله جلسات کرسی آزاداندیشی اشاره نموده و سپس دور اول مناظره توسط تیپ فکری منتقد این نوع رابطه با اشاره بر مستندات تهیه شده شروع به سخنرانی و تیپ فکری موافق در قالب وقت زمانبندی شده جلسه را ادامه داد.  با اتمام دور اول کرسی ، جلسه با دور حضار ادامه یافته و نقد و نظر و پرسش و پاسخ های متعددی از دو تیپ فکری پرسیده شد و نهایتاً  داور حاضر در جلسه  به جمع بندی نظرات حضار و دو گروه مناظره کننده پرداخت. در پایان اکبری در مورد احکام شرعی و دینی مبحث کرسی بیاناتی را اظهار نموده و دانشجویان حاضر خواستار ادامه نشستهای کرسی آزاد اندیشی در موضوع های مختلف را خواستار شدند.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ