سیستم «سهبا»، فناوری مناسبی برای برنامه ریزی آموزشی است

.

دکتر افسر روحی در جلسه نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان، شناسایی آسیب ها و ضعف های موجود در سیستم را یکی از وظایف نظارت و ارزیابی دانست و تصریح کرد: نظارت و ارزیابی باید چالشهای موجود را شناسایی کند و در جهت ترمیم و برطرف ساختن مشکلات، اهتمام ویژه ای داشته باشند.
دکتر روحی ضمن تاکید بر رعایت قانون در انجام امور سازمانی افزود: شناسایی و اصلاح مشکلات از شاخص های مهم در تعالی سازمان بوده و برخورد منطقی و انسان مدارانه در صورت بروز خطا از ویژگی های مدیریت صحیح می باشد.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان اردبیل با اشاره به فناوری های موجود در سیستم آموزشی و اداری دانشگاه پیام نور افزود: نرم افزار سهبا که هم اکنون در مراکز استان اردبیل راه اندازی شده، فناوری مناسبی برای برنامه ریزی آموزشی است و تلاش داریم در کوتاه ترین زمان در تمامی مراکز و واحدهای تابعه استان این سیستم به صورت یکپارچه اجرا گردد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ