تالیف کتاب حسابرسی ۱ به عنوان منبع درسی در دانشگاه پیام نور

.

کتاب حسابرسی۱ توسط مهدی خرم آبادی و سهیلا لشگر آرا از اعضای هیات علمی گروه حسابداریدانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد تالیف شده که توسط مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه چاپ شده و از مهر ماه سال جاری به عنوان منبع درسی معرفی شده و در اختیار دانشجویان این دانشگاه قرار گرفته است.
مهدی خرم آباد مولف کتاب حسابرسی ۱ این کتاب بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران و با رعایت سرفصل های شورای عالی انقلاب فرهنگی و متناسب با ساختار های آموزشی دانشگاه پیام نور تدوین شده است و از ویژگی های این کتاب، ارائه مطالب به منظور قادر ساختن دانشجویان به درک نقش و محیط حرفه حسابرسی می باشد تا در این راستا اهداف و سیستم آموزشی دانشگاه از جمله سیاست کتاب محوری و جنبه خودآموزی بودن آن نیز رعایت شده است.
لازم به ذکر می باشد مهدی خرم آبادی مولف این کتاب دانشجوی دکتری رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ