نشست نقد فیلم فروشنده به کار گردانی اصغر فرهای در دانشگاه پیام نور سنندج برگزارشد.

.

در این نشست پس از انتشار فیلم، کمال خالق پناه عضو هیات علمی دانشگاه کردستان و دکترای جامعه شناسی و مریم مهدی عراقی هیات علمی دانشگاه پیام نور سنندج و دکتری روانشناسی به تحلیل نقش فیلم و سینما در جامعه، رویکرد و اهداف فیلم فروشنده، سبک زندگی بازنمایی شده در آن، مشکلات اجتماعی و آپارتمان نشینی و تناقضات اخلاقی جامعه ما به روایت فیلم، روابط خانوادگی و تحولات اجتماعی در فیلم فروشنده پرداختند.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ