کارگاه نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور خوزستان برگزار شد

.

کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی ویژه مدیران مسئول و اعضای نشریات دانشجویی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خوزستان ، زیر نظر مدیریت فرهنگی و اجتماعی استان برگزار شد.
در این کارگاه، که با حضور ۷۳ نفر از اعضای نشریات دانشجویی برگزار شد، دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری،نحوه صفحه بندی، انتخاب موضوع و تیتر های مخاطب پسند، انتخاب عکس مناسب، اینفوگرافی، تنظیم خبر و مصاحبه حرفه ای و همچنین نحوه استفاده از پایگاه نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور آموزش داده شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ