جلسه هم اندیشی استادان با موضوع : (( اقتصاد مقاومتی )) دردانشگاه پیام نور مرکز میاندآب برگزار شد

.

جلسه هم اندیشی استادان با موضوع : (( اقتصاد مقاومتی )) در راستای مطالبات مقام معظم رهبری و نقش دانشگاهیان در تحقق آن ، در دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب برگزار شد .به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب :دکتر احمد علیزاده رییس دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب گفت  : امروزه دانشگاهها مورد توجه مقام معظم رهبری در زمینه های اقتصاد ، فرهنگ ، هنر و … هستند و این امور از شعارهای سالهای ۸۶ به این سو به نحوی نمود و بروز یافته است .  دانشگاهها با تاسیس مراکز رشد ( شرکتهای دانش بنیان ) می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور بنماید .علیزاده گفت  : در شرکتهای دانش بنیان از ایده ها ، اختراعات ، ابتکارات و تولیدات داخلی ، صنعت کار آمد داخل کشور حمایت می شود و این امر منتهی می شود به رشد و شکوفایی تولید و صنعت داخل کشور و جلوی واردات بی رویه و واردات بی رویه کالاهای قاچاق را میگیرد . ارتباط مستمر دانشگاه با صنعت و صنعت با دانشگاه نیز می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی و مقاومتر کردن اقتصاد داخل باشد .رئیس دانشگاه گفت : به نظر می رسد رشته های دانشگاهی باید به سمت سوی هدایت شوند که بتوانند برای کشور ثروت تولید کنند و امروزه دانشی سودمند است که برای کشور اشتغال و ثروت تولید کند و سبب رونق چرخه تولید گردد

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ