نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور مرکز مهابادبا موضوع عملی نمودن مطالبات رهبری برگزارشد

.

 
 
به گزارش روابط عمو می دانشگاه نشست هم اندیشی اساتید پیرامون مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاه ها و بررسی راهکارهای عملی شدن آن با حضور اعضای هیئت علمی مرکز مهاباد برگزار گردید.محورهای مورد بحث در این هم اندیشی تبیین و توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی، تببین نقش و جایگاه جامعه دانشگاهی در اقدام و عمل در راستای تحقق شعار سال، استفاده از ظرفیت نخبگان و تشکل های دانشجویی و بهره گیری از توانمندی های آنان و میدان دادن به آن ها در حوزه های مختلف تصمیم گیری بود.در این نشست ابتدا دکتر قادر قادری عضو هیئت علمی زبان و ادبیات عرب و دبیر هم اندیشی اساتید مرکز مهاباد به تشریح مطالبات رهبری از دانشگاه ها در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پرداختند.وی با اشاره به اهمیت و وجاهتی که رهبر معظم انقلاب برای جایگاه علم و دانش و همچنین دانشگاه‌ها قائل هستند، گفت: با عنایت به تأکیدات معظم له مبنی بر  نقش آفرینی دانشگاه‌هادرشکل گیری تمدن نوین اسلامی دانشگاه ها باید در حیطه علوم معرفتی اهتمام جدی داشته باشند واین اقدامات نباید به صورت حرف در برهه زمانی خاصی محصور و محدود شود بلکه باید به صورت عملیاتی و جدی در تمامی دانشگاه‌ها مورد پیگیری قرار بگیرد.دکتر قادری گفت : از آنجایی که علم برای یک ملت، مهمترین ابزار پیشرفت، آبرو و اقتدار کشور برشمرده می‌شود و همچنین با توجه به اینکه امروزه دانشگاه و دانشجویان ما آماج بزرگترین توطئه‌ها قرار گرفته‌اند، لازم است که دانشجویان و دانشگاهیان در این برهه بیش از پیش با شعار انقلاب آشنا شده و آن را با توسعه‌ی علم پررنگ‌تر کنند.وی  در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت:معظم له دغدغه‌های خود را از دانشگاه‌ها در بعد فرهنگی در چهار محور «عمق بخشی بصیرت دینی و سیاسی، گسترش فضای فرهنگ ایمانی اسلامی، میدان دادن به دانشجویان و اساتید ارزشی و ترویج ارزش‌ها در سطح دانشگاه» بیان فرمودند که قطعا تمامی دانشگاهیان وظیفه دارند با توسعه فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی و برنامه ریزی برای برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی، راهکارهای مناسب برای اقدام عملی را برای رفع دغدغه‌های معظم له در حوزه فرهنگی فراهم سازند.در ادامه این نشست دکتر خلیلی رئیس دانشگاه بااشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برجلوگیری ازکم شدن سرعت رشدعلمی گفت : دانشگاه‌ها طبق این مطالبه معظم له موظف هستند بر حفظ سرعت پیشرفت علمی همت بگمارند و پیگیر علم نافع برای حال و آینده کشور باشند که این نشان دهنده تداوم ارتباط صنعت با دانشگاهمی باشد که از این طریق می توان علم را به ثروت تبدیل نمود و زمینه عملی شدن بسیاری از پروژه ها و تحقیقات علمی و همچنین امکان اشتغالزایی مؤثر و سودآور را فراهم نمود.ایشان درادامه به نقش مهم وکلیدی دانشگاه‌هادرتحقق اقتصادمقاومتی و اقتصاد دانش بنیان اشاره کردند و ابرازکرد : طرح این موضوع و پیگیری موکد آن از طرف مقام معظم رهبری بر اهمیت موضوع می‌افزاید و همین اهمیت تکلیف را بر دانشگاه‌ها سخت‌تر می‌کند تا با ارائه راهکارهای عملیاتی و منسجم بر این نوع اقتصاد جامه عمل بپوشانند که از مصادیق آن می توان به بحث کارآفرینی اشاره کرد چرا که خصوصاً در تحقق بخشیدن به امر مهم اقتصاد مقاومتی باید خلاقیت و نوآوری داشت که با اضافه نمودن رشته‌های کاربردی و منطبق بر نیاز بومی و آمایش سرزمینی و به عبارتی دیگربا سرمایه گذاری در رشته‌های مورد نیاز کشور و تجاری سازی علم می توان نتایج مطلوبی در این زمینه بدست آورد. ایشان ضمن تأکیدبرپژوهش محورشدن دانشگاه‌ها، خاطرنشان شدند: دانشگاه‌ها باید در جهت بیانات مقام معظم رهبری و بر اساس نیازهای موجود در کشور، ماموریت محور شوند.یشان در پایان یادآور شدند: علم بی جهت، علم بدون منطق و اخلاق، خطر بزرگی برای تمدن و بشریت است،به همین منظور در کنار علم باید جهت دهی صحیح و سازندگی اخلاقی و معنوی به کارگیری شود.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ