انتخابات انجمن های علمی و دانشجویی در دانشگاه پیام نورمرکز سنندج برگزار شد

.

انتخابات انجمن های علمی و دانشجویی و کانون های فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با هدف شکوفایی استعدادها، تقویت روحیه کار جمعی، ارتقای بنیه علمی و فرهنگی دانشجویان در رشته های مختلف برگزار شد.

در این انتخابات، اعضای فعال انجمن ها پس از بیان برنامه ها، دیدگاه ها و نظرات خود، اقدام به تعیین دبیر و هیات مدیره انجمن ها و کانون ها نمودند.

سپس انتخابات دبیر شورای دبیران با حضور مسئولان دانشگاه و دبیران کلیه انجمن ها برگزار و طی آن سید مبین حسینی برای این سمت برگزیده شد.

رئیس دانشگاه پیام نور سنندج در این نشست به نقش انجمن ها در تقویت مشارکت جمعی، پیشبرد امورات و تمرین مدیریت و مسئولیت اجتماعی اشاره و گفت: نقش آفرینی موثر و هدفمند انجمن ها، به پویایی و پیشبرد اهداف دانشگاه کمک می نماید

دکتر یعقوب احمدی گفت : نگاه علمی و تخصصی به مسائل موجب حرکت بسوی وضعیت مطلوب تر و تعامل بهتر دانشگاه و دانشجویان می شود.

در حال حاضر ۱۷ انجمن علمی و کانون فرهنگی در این مرکز دانشگاهی مشغول به فعالیت می باشند و برنامه های مختلفی را در طول سال اجرا می نمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ