دانشگاه ها نقش اساسی در پرورش خلاقیت دارند

.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد قروه با بیان اینکه، یکی از ویژگی های اساسی و سازنده انسان، خلاقیت است، گفت: نوآوری و خلاقیت در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش موثری دارد و زیربنای اختراعات و دستاوردهای علمی می باشد

محمد خالدیان که در جشنواره رباتیک و خلاقیت شهرستان قروه صحبت می کردگفت: حساسیت به مسائل، کمبودها و بن بست ها و سپس  جست و جوی بهترین راه حل برای حل مشکلات و بسترسازی برای اعتلا و پیشرفت جامعه از جمله فرایندهای خلاقیت می باشد

وی به ویژگی افراد خلاق همچون ،داشتن روحیه ریسک پذیری، تعصب نداشتن درمقابل تغییر، پشتکار و تلاش، پافشاری، دنبال کردن یک ایده، کنجکاوی، کاوش در محیط، خودشناسی، داشتن منبع کنترل درونی، توانایی شناخت مشکلات، پذیرش مشکلات به عنوان یک پدیده قابل تغییر، تولید و خلق راه حل های متعدد و ارزیابی سود و زیان و یا معایب و محاسن هر راه حل اشاره نمود و افزود: باتوجه به اینکه خلاقیت ذاتی و ارثی نیست و با شیوه های مختلف قابل پرورش است، لذا مدارس و دانشگاه ها باید در پرورش و رشد خلاقیت همت گمارند

خالدیان برگزاری جشنواره های کاربردی همچون رباتیک، فعالیت های کارآفرینی، گسترش پارک های علمی و فناوری را در ایجاد خلاقیت در دانشگاه موثر دانست و بر توجه به این موارد تاکید نمود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ