ورود دانشگاه پیام نور به عرصه بین المللی در ورزش قابل تحسین است

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دومین جلسه شورای راهبردی تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور ضمن قدردانی از مسئولین دانشگاه پیام نور بابت حمایت و توجه ویژه به ورزش دانشجویی، گفت: حضور دانشگاه پیام نور در بخش بین المللی ورزش درخور توجه بوده که این موضوع در اعزام تیم شطرنج به امارات در اردیبهشت ماه، اعزام بسکتبال ۳ نفره به قهرمانی آسیا و کسب مقام قهرمانی و در نهایت حضور در لیگ جهانی بسکتبال در کشور چین نشان دهنده توجه و حمایت مناسب مسئولین این دانشگاه از ورزش دانشجویی می باشد .
وی در ادامه افزود: امروزه ورزش به عنوان یکی از متغییرهای مهم در توسعه روابط بین الملل آموزش عالی کشور نقش بسزایی دارد که در این خصوص دانشگاه پیام نور در بین دانشگاه ها پیشگام بوده است .
پور کیانی همچنین در خصوص ورزش همگانی گفت: نبایستی از ورزش همگانی غافل شویم و این موضوع در حفظ تندرستی دانشجویان بسیار مهم است.
ایشان باتاکید بر استقلال عملکرد و مدیریت در بخش ورزش استانهای دانشگاه بر جذب دانشجوی بیشتر از طریق ورزش، توسعه ورزش، ارتقا کیفیت ، آزمایشگاههای تربیت بدنی و اتاق تندرستی و اجرای طرح پایش سلامت در ابتدای سال تحصیلی، استفاده از اساتید مجرب و داشتن استراتژی مناسب با شرایط دانشگاه تاکید کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ