کارگاه یک روزه حقوق و دستمزد در دانشگاه پیام نور واحد گندمان برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری ، کارگاه یک روزه آموزشی و کاربردی حسابداری با عنوان «حقوق و دستمزد» با هدف پرورش حسابدار حقوق دستمزد در محل دانشگاه پیام نور واحد گندمان برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ