اولین سمینار کارآفرینی و استارتاپ در دیواندره با حضور جمعی از دانشجویان و متقاضیان در سالن دانشگاه پیام نور دیواندره برگزار شد.

.

یوسف نادری مسول مرکز شکوفایی و خلاقیت دیواندره با بیان اینکه، یک استارتاپ، یک سازمان موقت است که در جستجوی یک مدل تجاری مقیاس پذیر و پایدار است گفت : در عصر ارتباطات نمی توان کسب و کار و تخصص را به صورت صرف به یک محیط فیزیکی محدود کرد و در نتیجه باید از "فاممت" که یک شبکه حرفه ای کسب و کار است و با رصد فعالیت های حرفه ای بهترین فرصت ها را در زمینه کسب و کار در اختیار شما قرار می دهد استفاده کرد.

سپس آرام عزیزی از اساتید دانشگاه به صورت تخصصی به شرح استارت آپ پرداخت و گفت: کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها و آن فرایندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد.

در این نشست، که با مشارکت دانشگاه پیام نور دیواندره و مرکز شکوفایی و خلاقیت دیواندره برگزار شد، جزوات و کتاب های آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ