از دانشجوی دانشگاه پیام نور اوز ، بعنوان یکی از مروجین فرهیخته امر کتابخوانی، تجلیل شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، طی مراسمی با حضور مدیر کل ارشاد استان فارس در شیراز ، از خانم فوزیه زارع دانشجوی رشته ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز اوزکه ریاست کتابخانه عمومی اندیشه شهر را نیز بر عهده دارند، بعنوان یکی از مروجین فرهنگ کتابخوانی تقدیر و تشکر کردید.خانم زارع سال قبل توانسته بود با پیگیریهای بسیار ۶ ایستگاه کتابخوانی در اماکن عمومی شهر برپا نمایند که با حمایت مردم، هنوز به کار خود ادامه می دهد ، ایشان کارمند نمونه شهرستان در سال ۹۵ و کتابخانه عمومی اندیشه، مقام نخست بخش مادر و کودک را در سطح استان فارس در سالهای ۹۲ و۹۳ ، به خود اختصاص داده بود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ