خانم دکترمیترا آرمان معاون و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان به عنوان بسیجی نخبه استان هرمزگان انتخاب شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، خانم دکتر میترا آرمان معاون دانشگاه پیام نور استان هرمزگان در عرصه علم و دانش به عنوان سرمایه فکری بسیج اساتید انتخاب شد و از تلاش های مجدانه ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.
با اهداء لوح تندیس از سوی سرتیپ دوم پاسدار رضا ترابی فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان از تلاش های مجدانه خانم دکتر میترا آرمان معاون دانشگاه پیام نور استان هرمزگان و عضو هیات علمی دانشگاه تقدیر و تشکر شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ