بررسی مشکلات سد راه ازدواج جوانان وچگونگی ازدواج آسان

.

دانشجویان دانشگاه های فارس، مهارت های زندگی را می آموزند.
درنشست هم اندیشی معاونین دانشگاه های شیراز ومدیرکل دفترامور اجتماعی استانداری فارس که با موضوع ازدواج آسان در دانشگاه پیام نور فارس برگزار شد، تدریس درس مهارت های زندگی درسرفصل درسی دانشجویان تمام دانشگاه های استان مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور،دراین نشست حاضرین به بحث وبررسی پیرامون مسائل ومشکلات سد راه ازدواج جوانان و بروز آسیبهای اجتماعی ناشی ازبالا رفتن سن ازدواج جوانان پرداختند و راهکارهای لازم دراین خصوص ارائه نمودند.
تشکیل کارگاه های آموزشی درجهت شناسایی آسیب های مطرح شده در سازمانها ونهادها، اجباری شدن درس مهارت های زندگی در دانشگاهها، فرهنگ سازی وسیع برای ازبین رفتن تجملات گرایی،مهریه های بالا و جهاز سنگین در بین خانواده ها و ترویج ازدواج آسان،حضور جدید رسانه ها بخصوص صداوسیما در فرهنگ سازی وتصحیح افکار عمومی،تلاش مسئولین برای رفع مشکلات بیکاری ونیازهای اقتصادی جوانان، برگزاری دوره های آموزشی مهارت های همسرداری، شناسایی فیزیولوژیک،جسمی،روحی وروانی دختر وپسر از جمله راهکارهای ارائه شده دراین نشست بود.
دانشگاه ها متولی مسائل فرهنگی جامعه
رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس دراین نشست اظهارداشت: دانشگاه ها نه تنها متولی مسائل فرهنگی دانشجویان هستند بلکه مسئولیت مسائل فرهنگی خارج از دانشگاه را نیز برعهده دارند.
دکتر عبدالرسول قرائتی افزود: دانشگاهیان باید الگو باشند تا دیگران از حرکت های آنان تاسی گیرند.
وی اضافه کرد: وظیفه ما در دانشگاه ها مهندسی فرهنگی است و اگر اتفاق بدی درجامعه بیفتند همه مسئول هستیم و قصور آن برگردن همه ما است.
وی از آمادگی دانشگاه پیام نور برای همکاری در رفع آسیب های اجتماعی وتدوین سازوکارهای ازدواج آسان خبرداد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ