کانون فرهنگی و مذهبی بصیرت ، نمایشگاه عکس و پوستر بصیرت افزایی ، برگزار کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، کانون فرهنگی و مذهبی بصیرت ، نمایشگاه عکس و پوستر بصیرت افزایی ، در مسجدالزهرا(س) دانشگاه برگزار کرد.
در این حرکت فرهنگی و معنوی ، اعضاء کانون فرهنگی و مذهبی بصیرت ، با هدف بصیرت افزایی اساتید و دانشجویان اقدام به نصب پوستر و عکس با موضوع بصیرت افزایی وهمچنین بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در فضای اداره فرهنگی و فوق برنامه ، مسجدالزهرا(س) و همچنین محل برگزاری کلاسها کردند.
زهرا حسینی ، دبیر کانون فرهنگی و مذهبی بصیرت با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص اهمیت بصیرت افزایی "بصیرت قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی و پیچیده امروز است"٬یادآور شد: اگر کسی ایمان جوشانی داشته باشد ولی بصیرت نداشته باشد ، خیلی زود فریب می خورند ، لذا لزوم بصیرت افزایی در جامعه ضروری است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ