کارگاه آموزشی خانواده و تربیت در دانشگاه پیام نوراوز ، برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، انجمن روانشناسی دانشگاه ، با توجه به نقش روزافزون خانواده و تربیت اصولی در جامعه کنونی با برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان و انجمن های اولیاء و مربیان مدارس بخش اوز،به معضل روابط ناپایدار درون خانواده و متلاشی شدن ارتباط خانوادگی، پرداخت.
عسکری زاده دکترای تخصصی روانشناسی و مشاوره لارستان،در این کارگاه گفت: مشکل جامعه امروزی با توجه به توسعه تکنولوژی های ارتباطی بعضاً ناسالم و استفاده نادرست از دستاوردهای ارتباطی فضای مجازی ، پیامدی جز دور شدن والدین و عدم شناخت آنان از روحیات فرزندان از کودکی تا بلوغ و اوج نوجوانی نداشته است که با توجه به تحقیقات علمی در این زمینه ،۹۰درصد والدین با عدم شناخت کودکان،راه آینده نامطمعن آنان را هموارتر کرده اند.فهرست کردن ویژگیهای منفی و به روی کاغذ آوردن آنان توسط خانواده، زیرشاخه اصلی دورشدن کودک از والدین خود می باشد که بصورت انحراف آتی ، اعتیاد، اوباشگری، پرخاشگریهای بی مورد، انحرافات جنسی، خودرا نشان خواهد داد .مدیریت خانه مشخص می کند کدام الگو پذیری کودک را تا مرحله جوانی، در مسیر صحیح زندگی قرار می دهد و چه آیتم هایی می تواند موقت یا دائمی باشد .وی مراحل جنینی و پرستاری کودک را جزء زیربنای اصول رفتاری فرزندان دانست و افزود: دو گروه کودکان وابسته ایمن و وابسته ناایمن و شناخت روحیات آنان فرمول بنیادی به کارگیری خانواده هاست که شیوه زندگی فرزندان را در آینده، با آگاهی از این دو مورد مطرح شده علمی می توان به بالندگی و رشد موفقیت آمیز، رساند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ