اساتید و مسئولان دانشگاه محور ارتقاء دینی جوانان اند.

.

جلسه هم اندیشی امام جمعه شهرزاینده رود با رئیس دانشگاه پیام نور واحد زاینده رود در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه هم اندیشی رئیس دانشگاه پیام نور واحد زاینده رود با امام جمعه شهر زاینده رود و نماینده شورای اسلامی شهر در دانشگاه پیام نور واحد زاینده رود برگزار شد.

دکتر نوروزی ضمن خیر مقدم و تبریک انتصاب حجت الاسلام صفرزاده به عنوان امام جمعه جدید شهر زاینده رود،  گزارشی از فعالیت ها و عملکرد دانشگاه بویژه در زمینه  فعالیت های فرهنگی ،تربیتی ارائه کرد.

امام جمعه شهر زاینده رود نیز با اشاره به اینکه اساتید و مسئولان دانشگاه محور ارتقاء دینی جوانان اند به تشریح برنامه ها و فعالیت های آینده دفتر امام جمعه پرداخت و همکاری بیشتر دو نهاد را خواستار شد. حجه الاسلام والمسلمین صفرزاده دانشگاه را عامل تأثیرگذار در ابعاد مختلف جامعه بویژه برای قشر جوان دانست. وی آمادگی خود را جهت همکاری بیشتر در برنامه های فرهنگی دانشگاه اعلام کرد.

در این جلسه پیگیری امور نخبگان شهر زاینده رود و برنامه ریزی در این زمینه به دکتر نوروزی به عنوان نماینده امام جمعه در این زمینه واگذار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ