نمایشگاه صنایع دستی در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، کانون صنایع دستی با همکاری اداره فرهنگی و فوق برنامه، غرفه صنایع دستی را به منظور معرفی و آشنایی با کانون صنایع دستی در دانشگاه پیام نور بندرعباس برگزار نمود.
هدف از برگزاری غرفه صنایع دستی تمرکز در سیاست گذاریها، برنامه ریزی و نظارت در زمینه حفظ و احیاء ترویج و توسعه کمی صنایع دستی – ایجاد هماهنگی ، تحقیقات، حمایت، هدایت و استفاده از نیروی انسانی موجود در این بخش، راهنمایی های لازم برای سرمایه گذاری، تولید و بازاریابی صنایع دستی از طرق مختلف – هماهنگی و برنامه ریزی در جهت استفاده از فناوری های جدید برای ارتقاء کیفیت و توسعه کمی صنایع دستی – فراهم آوردن بستر لازم به منظور ایجاد ارتباط موثر میان دانشگاهها و مراکز علمی- تحقیقاتی کشور و تولیدکنندگان صنایع بود.
قابل ذکر است به دلیل استقبال پرشور و بی نظیر دانشجویان نمایشگاه صنایع دستی به مدت یک هفته تمدید گردید.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ